Privacyverklaring

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en
bezoekers van de website van essentieel belang is. Daarom vinden we het belangrijk om ervoor te
zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, betrokken en open is. We zijn dan ook voortdurend op
zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen
op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de
toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals
in het kader van het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een
account of het bezoek van onze websites.

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functiegegevens en contactgegevens,
  zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de
  uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  Daarnaast gebruiken we deze persoonsgegevens om u te informeren over interessante
  aanbiedingen van producten en/of diensten van Leef!, e.e.a. in overeenstemming met de
  geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren,
  aangegeven interesses en vakgebied.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde producten
  en diensten. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel
  aan u verstuurde informatie over producten of diensten van ons of van derden beter of te
  stemmen op uw interesses, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en
  regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en
  creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in
  het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door
  een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van
  de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen
  van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze
  websites te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante
  informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw
  interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan de dienstverlening
  aan u verder worden geoptimaliseerd.

U kunt contact met ons contact opnemen (mail@leefgesprekken.nl) als u:

 • inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;
 • een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw
  persoonsgegevens;
 • bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

  Beveiliging persoonsgegevens
  Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden
  toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

  Cookies
  Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein
  tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw
  computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de
  website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te
  vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft
voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen
minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via
deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze websites door informatie over
bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de
communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de
websitebezoekers.

Links naar andere websites
Op de websites van Leef! kunnen links worden getoond naar externe websites en
organisaties. Bewust Ondernemende Vrouwen draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot
het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de
betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
Leef! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check
daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het privacy statement, neemt u dan contact op met:
Leef! mail@leefgesprekken.nlverklar